- ur. 1954 r. Wrocław
- absolwent Politechniki Wrocławskiej - dyplom 1977 r.
- członek ZPAP od 2001 r.

Słabość naszej wiedzy polega na tym, że to co najważniejsze, fundamentalne, leży poza nią. Istota Boga, czasu, przestrzeni, światła, początku wszechświata, jego nieskończoności, to wszystko przenika do głębi naszą świadomość, jednak leży poza możliwościami naszego poznania. Na szczęście ważniejsze od zdobycia wiedzy na temat "dzieła stworzenia" jest uświadomienie sobie, przede wszystkim i po pierwsze: jakim ono jest postawionym nam przed oczami CUDEM. Zachwyt i przerażenie, przerażenie i zachwyt, to uczucia będące konsekwencją tego stanu świadomości. Drogą poznania intuicyjnego a nie naukowego możemy odkryć to co najważniejsze i stać się Człowiekiem (zarówno naukowiec jak i analfabeta). Od tego momentu wszystko inne będzie tylko konsekwencją tego jakże prostego i zarazem jakże trudnego odkrycia, nie należącego do obszaru wiedzy. Dopiero na tym fundamencie możemy budować właściwą piramidę wartości. Współczesna fizyka coraz wyraźniej ukazuje, jak dalece w swych podstawach, wszechświat przekracza możliwości naszej wyobraźni.

Waldemar Weryński